Satış Sözleşmesi – Arya Bilişim

Satış Sözleşmesi

Madde 1

1. İş bu Satış Sözleşmesi (Bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ; www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr Siteleri (Bundan böyle Arya Bilişim olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr internet adreslerinden ürün alımı yapacak olan özel ve/veya tüzel kişiler (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ile Arya Bilişim arasında ilk işlem yapılmadan önce kayıt aşamasında taraflarca mutabık kalınarak düzenlenmiştir.

Madde 2

Ön ödeme kartları, alıcısına internet üzerinden güvenli ödeme imkanı sağlayan ön ödemeli bir karttır. Bu karta sahip olan nihai tüketici bu kartın kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Firmamızdan alınan bu kartların kullanıldığı yerler yasal olmalı ve sanal ortamda sadece yasal alışverişler için kullanılmalıdır. Aksi taktirde bu kartların yasal olmayan sitelerde kullanılması kartı tasarlayan, üreten ve satan kişi, kurum ve kuruluşları kesinlikle bağlamaz. Kartın kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Arya Bilişim şirketi ve bağlı olarak da www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr web sitelerinin sahipleri kesinlikle sorumlu değildir.

Madde 3

Müşteri, Arya Bilişim‘e yani www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr sitelerinden birinde işlem yapabilmek için işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

Madde 4

Bu sözleşme sanal ortamda oluştuğu için, Müşteri'nin ilk işlem talebinin (İşlem yapılmadan önce) alınması ve bu talebin de Arya Bilişim tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Müşteri'nin ilk işlemini yapabilmek için talepte bulunmadan önce www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr sitelerindeki “Görüşmeyi Başlat” butonuna basması ile yürürlüğe girer.

Madde 5

Arya Bilişim ( www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr), işbu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 6

Arya Bilişim ( www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr) daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Madde 7

Müşteri, Arya Bilişim‘den www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr) internet siteleri vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini Arya Bilişim‘nin belirleyip bildireceği banka hesaplarına EFT/havale yapmak suretiyle ödeyecektir.

Madde 8

Arya Bilişim, ( www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr) tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 9

Arya Bilişim (www.guvenliucuzkart.com veya www.enucuzukashkart.com veya www.enucuzukash.com.tr) her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

Madde 10

Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve www.guvenliucuzkart.com veya www.enucuzukashkart.com veya www.enucuzukash.com.tr veya www.enucuzukashbayi.com‘a “spam mail” göndermesi durumunda, Arya Bilişim (www.guvenliucuzkart.com veya www.enucuzukashkart.com veya www.enucuzukash.com.tr veya www.enucuzukashbayi.com) sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda Arya Bilişim‘nin uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 11

Müşteri, www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr ‘ nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12

Arya Bilişim‘nin (www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr) tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Arya Bilişim (www.paykwikarya.com www.paykasaarya.com www.enucuzukash.com.tr www.globalpay.com.tr) hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.aşamasında taraflarca mutabık kalınarak düzenlenmiştir.

Madde 13

ARYA BİLİŞİM VE ORG.HİZ. İTH. LTD. ŞTİ. sözleşme süresi içinde Müşteri’nin elektronik posta adresine ve telefon numarasına mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 14

İşbu Sözleşme notere onaylatılmış olup aslının aynısıdır. İki taraf ta bu Sözleşme’yi kayıtsız şartsız kabul eder. İşbu Ondört (14) maddeden ibaret olan Sözleşme genel prensipleri ile aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.
Satın Al